Arıcılıkla İlgili Ön Bilgiler

Ortalama bir arı kolonisinde bir ana arı (kraliçe arı) 80.000 ile 200.000 arasıda işçi arı, 0 ile
3000 arasında erkek arı yaşamaktadır. (Sayı aralıkları mevsime göre değişmektedir.)

Arı kolonisinin yaşam alanına kovan denir.

Arı kolonisinin yönetimi, üremesi ve kontrolü ana arı tarafından sağlanır

Sağlıklı ve erişkin bir ana arı her gün kendi ağırlığı kadar yaklaşık 2.000 adet yumurta atar.
İşçi arılar dişidir ve hayvanlar aleminin amazonlarıdır. Koloninin beslenmesi, korunması arı
kovanın temizliği işçi arılar tarafından yapılır.

Ana arı ve işçi arı aynı iki yumurtanın farklı besinle ile beslenmesi sonucu ortaya çıkar.
Bal ve polen ile beslenen yumurtalardan işçi arı, arı sütü ile beslenen yumurtadan ana arı çıkar.

Ana arılar hayatları boyunca genç işçi arıların salgılamış olduğu arı sütü ile beslenirler. İşçi arılar
bal ve polen ile beslenirler.

Ana arı 7 yı süresince yaşayabilir. Verimli olduğu dönemi ilk 3 senesidir İşçi arılar
dönemde 45 gün kış uykusuna yattıkları dönemde 5-6 ay kadar yaşayabilirler.

Erkek arılar sadece ana arıyı döllemek ile görevlidir. Döllenme olayı çiftleşme uçuşu ile gerçekleşir.
Erkek arılar kesinlikle kendi kolonileri İçerisindeki ana arı ile çifleşmezler.

Çiftleşme uçuşu esnasında ana arı le çiftleşen erkek arı ölür. Sonbahar mevsimi yaklaştığı zaman,
kovanda kalan erkek arılar işçi arılar tarafından öldürülerek veya öldürülmeden kovan dışına atılır.
Bunun sebebi erkek arıların tüketeceği bal ve polenden tasarruf edilmesidir.

Bir işçi arı kendi kolonisinin yerini ve kokusunu bilir. Normal bir davranış olarak farkl bir arı
kolonisine gitmez. Giderse öldürülür.

Bazen çeşitli nedenlere bir veya birden fazla koloni diğer bir koloniyi yağmalayabilir. Yağmalama
sonucunda, yağmalanan koloninin depolarındaki bal çalınır.

Bal oluşumunu sağlayan nektarın türüne göre zamanla kristalize olabilir. Halk dilinde balın
şekerlenmesi, balın donması denen bu olay balın şekerli olup olmadığını göstermez.

Bal oda sıcaklığında ve ışık almayacak bir ortamda saklanmalıdır.

Polen yaş veya kuru olarak tüketilebilir. Polen kurutuldukça besin değerleri düşer.

Polen veya balın kurtlanması denen olay, işçi arıların kovana getirdikleri polene daha önceden
başka bir canlının (kelebeğin) yumurta bırakması ile gerçekleşir.
Uygun ortamı bulan yumurta ergileşir. Zamanla kurtçuk olur.
İlerleyen zamanda güveye yada kelebeğe dönüşür.
Bu durum balın veya polenin kalitesine veya besin değerlerine zarar vermez.

Propolisin ham olarak tüketilmesi çok doğru değildir. Arı propolis bulamadığı dönemlerde asfalt
gibi yabancı maddeleri de sökerek kovana getirebilir.
İşlenerek ekstrat haline getirilen propolis daha faydalıdır.

 

ÖNEMLİ: Tedavi amacıya kullanılacak arı ürünlerinde mutlaka doktorunuzdan bilgi alınız.
Kullandığınız ilaçların etken maddeleri, hastalığınız seviyesi veya türü, arı ürünlerine olan alerjiniz tedavinizi olumsuz etkileyebilir.

Sosyal Medya'da Biz